Straight & Perming

          

  PROTON Wave Lotion 500 ml.
โปรทอน น้ำยาดัดผม 500 มล.

Avalible in 3 Formula with Neutralizer Cream
1) For Strong & Resistant Hair.
2) For Normal Hair.
3) For Damaged Coloured Hair.

น้ำยาดัดผมขนาด 500 มล. พร้อมน้ำยาโกรกผม
สูตร 1 สำหรับผมหยิกยาก
สูตร 2 สำหรับผมธรรมดา
สูตร 3 สำหรับผมซ้ำเชื้อ ผมย้อม ผมเสีย 

FOR PROFESSIONAL USE ONLY


วิธีเตรียม และดัด
1. สระผมให้สะอาด โดยไม่ต้องใช้ครีมนวดผม และไม่เกาหนังศีรษะ ล้างผมให้สะอาด เช็ดให้หมาด หวีผมให้เรียบ
2. ทา โลชั่นดัดผม (1) ให้ทั่วเส้นผม แบ่งผมเป็นช่อเล็กๆ เอากระดาษพันแกนพันรองผม และใช้แกนดัดม้วนผมให้เรียบ แต่ไม่ตึงจนเกินไป ในกรณีที่ผมยาวเกิน 15 ซม. ควรหยอดโลชั่นดัดผม (1) ซ้ำก่อนการพันดัด โดยเริ่มพันดัดจากท้ายทอย ไล่ขึ้นด้านบนจรดด้านหน้า
3. หยอด โลชั่นดัดผม (1)ให้ชุ่ม และทั่วทุกแกน และใช้หมวกพลาสติกคลุมผมไว้ ทิ้งระยะเวลาไว้ 10-15 นาที แล้วแกะแกนเพื่อเช็คลอน ถ้าลอนยังไม่ได้ตามต้องการ ทิ้งระยะเวลาต่อ และเช็คลอนทุก 5 นาที
การล้าง และโกรก
4. ล้างออกด้วยน้ำมากๆจนสะอาด อย่างน้อย 5 นาที ซับผมให้แห้ง หยอดโลชั่นโกรกผม (2) ให้ชุ่ม และทั่วทุกแกน ทิ้งไว้ 20 นาที
5. ค่อยๆแกะแกนดัดออก ใส่โลชั่นโกรกผม (2) ที่เหลือลงเส้นผม และใช้มือช้อนขยุ้มลอนผม เพื่อให้น้ำยากระจาย ทั่วถึงปลายผม ทิ้งไว้ 5 นาที
6. ล้างออกด้วยน้ำมากๆจนสะอาด อย่างน้อย 5 นาที เช็ดผมพอหมาด จัดแต่งทรงผมตามต้องการ

การดูแลผมดัด

7. ไม่ควรสระผมภายใน 48 ชั่วโมงหลังการดัด
8. จัดแต่งทรงขณะผมหมาด ด้วยผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับผมดัด
9. ควรหวี หรือสางผม ขณะผมเปียกเท่านั้น

คำเตือน

1. มีสาร Thioglycolate
2. ระวังอย่าให้เข้าตา หากเข้าตาต้องรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด และปรึกษาแพทย์
3. อ่านวิธีการใช้ให้ละเอียด และปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด และสวมถุงมือที่เหมาะสมขณะใช้
4. ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดการแพ้ ควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ โดยทาผลิตภัณฑ์ บางๆ บริเวณท้องแขนทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง หากมีอาการแพ้ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้
5. ต้องหยุดใช้ และล้างออกด้วยน้ำทันที เมื่อมีอาการคัน ปวดแสบ ปวดร้อน หรือมีเม็ดผื่นแดงบริเวณที่ใช้ และถูกน้ำยา
6. ห้ามใช้เมื่อหนังศีรษะมีรอยถลอก เป็นแผล หรือโรคผิวหนัง และไม่ควรเกาศีรษะอย่างแรงในขณะสระผม
7. เก็บให้พ้นมือเด็ก


Prepare & Perm
1. Shampoo hair without applying conditioner. Do not scratch your scalp. Rinse thoroughly and towel dry.
2. Apply Wave lotion (1) thoroughly to damp hair, section hair and use cotton strip to wrap each hair strands, then smoothly curl up on the rods without tension. If the length of hair is more than 15 cm, reapply lotion before wrap hair. Start curl at the back of the head along to top front part.
3. Apply wave lotion (1) to each rod, saturating thoroughly, and place plastic cap over rods, leave it process 10-15 minutes. Release one rod and take a test curl hair or continue take a test every 3-5 minutes until processing is complete or achieve desirable curl.

Rinse and Neutralize

4. When processing is complete, rinse hair thoroughly with plenty of water for a minimum of 5 minutes. Gently towel each rod, apply Neutralizer Lotion (2) thoroughly each rod, leave for 20 minutes.
5. Gently remove rods, apply the remain of Neutralizer Lotion (2)on hair and use your fingers lift hair up to help distribute lotion to the end part, wait for 5 minutes.
6. Rinse hair thoroughly with plenty of water (minimum 5 minutes). Towel dry the hair until it is damp and style as desired.

Hair Care Tips
7. Do not shampoo hair from 48 hours after a perm.
8. Use styling products that specifically designed for perm treated hair.
9. Gently comb your hair only on a wet hair.

Warning
1. Contains Thioglycolate.
2. Avoid contact with eyes. Rinse eyes immediately if product comes into contact with them.
3. Please read these instructions carefully and follow them strictly. Wear suitable gloves.
4. Allergy test is recommended before applying. Apply a small amount of solution on the inner area of the forearm, leave on for 24 hours without washing, if any irritation occurs, do not use this product.
5. Stop using and rinse immediately if irritation or abnormality occurs (itching, biting, heat pain, red rash) on areas used.
6. Do not use if scalp is irritated or injured. Do not scratch your scalp when you shampoo.
7. Keep out of reach of children.

You are here: Home Hair & Skin Care PROTON Hair Straight & Perming PROTON Wave Lotion 500 ml (3 Formula)